Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.chocolatem0ments.com.

Dane kontaktowe firmy:
Chocolate Moments
Barbakan 1a, m. 3, 71-028 Szczecin
Tel: +48 660 443 141
NIP: 5423456862
REGON: 523355540
Email: hello@chocolatem0ments.com.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.chocolatem0ments.com.
2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności o przepisy:

1.ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
2.ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.).
3.ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422).
4.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f przepisy o Ochronie Danych Osobowych.

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.chocolatem0ments.com
4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.chocolatem0ments.com za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży
9.Koszty dostawy – koszty dostarczenia zamówionego Towaru, które ponosi Zamawiający.
10.Płatność – czynność polegająca na zapłacie należności z tytułu złożonego Zamówienia, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Chocolate Moments przy ulicy Aleja 1000 Lecia PP 56-79 15-111 Białystok: NIP: 5423456862; REGON: 523355540 .
2. Do korzystania ze sklepu internetowego www.chocolatem0ments.com wymagany jest komputer lub smartfon z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i ekranem.
3. Osoby korzystające ze strony www.chocolatem0ments.com nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane na terytorium Polski oraz za granicą.
7. Dodatkowych informacji sprzedający za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@chocolatem0ments.comRegulamin sklepu